Автори

Сентенция Автор
За да отговорим на изискванията на бързопроменящата се конкурентна среда, трябва да обичаме промяната, колкото я мразехме преди. Том Питърс
Почти всички подобрения на качеството идват чрез опростяване на проектирането, производството, оформлението, на процесите и процедурите. Том Питърс
Няма такова нещо като малко нарушаване на личната неприкосновеност. Том Питърс
Лидерите не създават повече последователи, те създават повече лидери. Том Питърс
Формулата на успеха: обещавай малко, давай повече. Том Питърс
Животът е доста лесен: правите някои неща. Повечето се провалят. Някои работят. Правите повече от това, което работи. Ако работи добре, други бързо го копират. Тогава правите нещо друго. Номерът е да правите различно. Том Питърс
Ако не сте объркани, не обръщате внимание. Том Питърс
Проектирането е толкова критично, то трябва да бъде в дневния ред на всяко заседание във всеки един отдел. Том Питърс
Изумява ме, че никой не е опитал да направи това преди. Том Питърс