Автори

Сентенция Автор
Ако е сега, няма да е после; ако няма да е после, ще е сега; ако няма да е сега, все някога ще бъде; важно е готовността. Уилям Шекспир
Приятел е този, който ви познава какъвто сте, разбира къде сте били, приема какъв сте станали и все пак спокойно ще ви позволява да израствате. Уилям Шекспир
Репутацията е напразно и най-фалшиво налагане, често получено без качества и загубено без заслуга. Уилям Шекспир
Някои израстват с грях, а други чрез целомъдрено падение. Уилям Шекспир
Любовта към греха винаги е сляпа, и винаги клони към радостта. Необуздана, крилата, неограничена, тя разрушава всяко разумно действие. Уилям Шекспир
Дай ми твоите мисли, не език. Уилям Шекспир
Удоволствието и действието правят часовете да изглеждат къси. Уилям Шекспир
Когато думите са малко, те рядко са изразходвани напразно. Уилям Шекспир