HOW2MANAGE или как да разгърнем управленския си потенциал

 

How2Manage предоставя свободен достъп до широк спектър от онлайн ресурси в областта на бизнес управлението – методологии, статии, видео уеб семинари, учебни материали, примери от практиката и богата библиотека с над 2500 книги на български и английски език.


How2Manage обогатява знанията и уменията на мениджърите при вземането на решения в критичните бизнес сфери – управление на ефективността, управление на бизнес процесите, на финансите, на информационните технологии.


How2Manage предлага среда за споделяне на знание за това КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ. 

Нови попълнения в библиотеката


Public Relations Strategy (PR in Practice) 

Strategic Thinking: A Nine Step Approach to Strategy and Leadership for Managers and Marketers 

Evidence Based Reward Management: Creating Measurable Business Impact from Your Pay and Reward Practices 

Business Process Management Practical Guidelines to Successful Implementations 

Business Process Change, Second Edition: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals (The MK/OMG Press)  

Нови попълнения във видео материалите


Стратегически Цели


Ерика Олсън: Ключови показатели за ефективност (КПЕ) 


Информационна система за мениджмънт на Конкордия


 
 

Дарители

Банер
Банер